Üzleti feltételek

Üzemeltetési idő

A megrendeléseket a www.vegaonline.hu webáruházban a nap 24 órájában, a hét minden napján le tudja adni, e-mailen, vagy telefonon keresztül, munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között.  
Az információs rendszer leállása, vagy felsőbb hatóság beavatkozása esetén az eladó nem vonható felelősségre az üzemeltetési idő nem betartása miatt. Az ünnepnapokon érvényes üzemelési időről az ügyfelek a www.vegaonline.hu weboldalon lesznek informálva.

A webáruház üzemeltetője

Cég neve: VeGa solutions s.r.o.
Utca és házszám: Budovateľská 5
Város és postai irányítószám: Nové zámky, 940 02
Állam: SK
Cégjegyzékszám: 44464762
Adószám: 2022714243
EU adószám: SK2022714243
A társaság be van jegyezve a Nyitrai Járási Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, oszt. Ltd., betét szám40399 / N

Elérhetőségi adatok:

Telefonszám:
E-mail: info@vegaonline.hu
Felügyeleti hatóság: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI), a nyitrai régió SOI felügyelősége, Staničná 9, P.O.Box: 49A, 950 50 Nitra.
A társaság be van jegyezve a Nyitrai Járási Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, oszt. Sro, betét szám 40399 / N
A vevő a fogyasztó vagy vállalkozó.

Alapvető rendelkezések

 1. Fogyasztó az a természetes személy, aki fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti vagy egyéb vállalkozási tevékenysége körében jár el. Az eladó és a fogyasztó közötti jogviszonyokra, amelyeket a jelen ÁSZF nem kifejezetten szabályoz, a törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 40/1964. Sz., Polgári Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó előírások.
 2. A vállalkozókat a következőképpen értjük:
  1. cégjegyzékbe bejegyzett személy,
  2. olyan személy, aki kereskedelmi engedély alapján folytat üzleti tevékenységet,
  3. olyan személy, aki a különleges előírásoknak megfelelően kereskedelmi engedélytől eltérő engedély alapján folytat üzleti tevékenységet,
  4. mezőgazdasági termelést végző és külön szabályozás szerint bejegyzett személy
 3. A vállalkozó az ÁSZF szempontjából is az a személy, aki üzleti tevékenysége körében az előző mondat szerint jár el. Ha a Vevő megadja a megrendelésben azonosító számát (Szervezet azonosító száma), akkor tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-ben a vállalkozókra vonatkozó szabályok vonatkoznak rá. Az eladó és a vevő, aki vállalkozó, közötti jogviszonyokra, amelyeket a jelen ÁSZF vagy az eladó és a vevő közötti szerződés kifejezetten nem szabályoz, a törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. A módosított Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991. Sz., Valamint a kapcsolódó előírások. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti bármilyen eltérés esetén a szerződés szövege élvez elsőbbséget. Megrendeléssel a Vevő megerősíti, hogy elolvasta a jelen ÁSZF-t, amelynek szerves részét képezi a panasztételi eljárás és a "Szállítási módok" dokumentum, a megrendelt szolgáltatás feltételei és / vagy a biztosított licenc, és hogy a szállításkor módosítottakkal egyetért. A vevő megkapja az ÁSZF másolatát a megrendelés visszaigazolásának mellékleteként a megadott e-mail címre. A vevő tisztában van azzal, hogy az eladó üzleti ajánlatában szereplő termékek megvásárlása nem ad neki semmilyen jogot az eladó vagy más társaságok bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, céglogóinak vagy szabadalmainak használatára, hacsak egy különálló esetben külön szerződés másként nem rendelkezik.

Adásvételi szerződés elfogadása, adminisztrációja és megkötése

 1. Az adásvételi szerződés tervezete a vevő megrendelése. A megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás eladó általi kézbesítése nem jelenti az adásvételi szerződés megkötését. A megrendelés átvételéről szóló visszaigazolás kézbesítését követően az áru rendelkezésre állását az eladó ellenőrzi, és az adásvételi szerződés csak az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat vevő általi kötelező érvényű elfogadásával jön létre e-mailes visszaigazolás formájában, hogy az áru készen áll az átvételre, vagy feladásra került. A Vega solutions s.r.o. cég fenntartja a jogot, hogy ne kössön szerződést, vagy elálljon az ilyen szerződéstől abban az esetben ha a termék ára első ránézésre egyértelműen hibás (pl. jelentősen eltér a termék szokásos árától, ami műszaki problémára utalhat). A Vásárló a rendelés visszaigazolásának mellékletében kap tájékoztatást az online áruház reklamációs eljárásáról és üzleti feltételeiről. A megerősítés távolról történik olyan kommunikációs eszközökkel, mint például e-mail, weboldal, telefon, fax, levelezőlista vagy ajánlatkatalógus. Az adásvételi szerződés tehát távolról jön létre, visszaigazolása az eladó és a fogyasztó fizikai jelenléte nélkül történik. A megadott feltételek a htps://www.vegaonline.hu weboldalon (a továbbiakban "online áruház") megkötött online áruház vásárlási szerződéseire vonatkoznak. A webáruház vásárlója a megrendelés végén található mező megjelölésével kijelenti, hogy a webáruház adásvételi szerződése alapján jelen feltételeket megismerte és azokat maradéktalanul megértette, valamint ezzel cselekedettel egyetért velük.
 2. Az adásvételi szerződés lebonyolítását a 102/2014 sz. törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák a távértékesítéssel kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő egyes árucikkek értékesítésében vagy szolgáltatásnyújtásban történő fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények (a továbbiakban csak: "102/2014 törvény")és az egyedi üzleti feltételek (a továbbiakban: “ÜF”) módosulásáról és kiegészítéséről, melyek változtatják a követelményeket megkötésük- és végrehajtásukkor.

Személyes adatok védelme

 1. Az eladó vállalja, hogy a vevő személyes adatait nem adja ki vagy adja át harmadik félnek, stb. kivéve konkrét esetben, mikor fizetésről és az áruk vevőhöz történő eljuttatásáról van szó, amely esetben a fogyasztó megadja a nevét, telefonszámát és a kézbesítési címet. Az eladó vállalja, hogy úgy cselekszik, hogy a vevő személyes és bizalmas adataival mások ne éljenek vissza, hogy ne sértse az alany jogait, ugyanúgy gondoskodik az alany személyes és magánéletének védelméről is.
 2. A vevő által az eladónak önként megadott személyes adatait a megrendelés lebonyolításához, illetve reklámozás céljára használják fel. Az eladó marketing tevékenységeit ezt követően a Szlovák Köztársaság alkalmazandó törvényeinek megfelelően gyűjtik össze, dolgozzák fel és tárolják a 18/2018 sz. a személyes adatok védelméről szóló törvény érvényes és hatályos megfogalmazásában, amíg a vevő írásba nem foglalja érintett személyes adatai feldolgozásának ellenzését az info@vegaonline.hu e-mail címre elküldve. A vevőnek joga van hozzáférni és kijavítani személyes adatait, beleértve azt a jogot, hogy magyarázatot kérjen és eltávolíttassa a téves információkat, valamint az adatokkal kapcsolatos egyéb törvényes jogokat.
 3. Az érintett személynek joga van a 122/2013 sz. törvény § 28. bekezdése alapján:
  1. írásos kérelem alapján megerősítést kérni az üzemeltetőtől, hogy birtokolja személyes adatait vagy sem,
  2. információt kérni arról, hogyan vannak feldolgozva személyes adatai,
  3. információt kérni arról a forrásról, ahonnan az adatkezelő megszerezte személyes adatait,
  4. lekérni azon személyes adatok listáját, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik,
  5. kérvényezni a hibás, nem teljes vagy nem aktuális személyes adatok javítását vagy likvidálását, melyek a feldolgozás tárgyát képezik,
  6. kérvényezni személyes adataik likvidálását, melyek fel vannak dolgozva, törvénysértés esetén,
  7. követelni személyes adatainak blokkolását a beleegyezés visszavonásával a lejárati határidő előtt, ha az adatkezelő az érintett személy beleegyezése alapján kezeli a személyes adatokat,
  8. írásos kérelemmel kifogásolni személyes adatainak feldolgozását és felhasználását, és követelni likvidálásukat, ha ezeket az adatokat beleegyezés nélkül közvetlen marketing célokra használják és dolgozzák fel
 4. A reklamációs eljárás részeként az ügyfelektől a következő információkat kérvényezik: név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail és aláírás vagy digitális aláírás. Az így megszerzett minden személyes adatot kizárólag a reklamáció kezeléséhez használják fel a 122/2013 sz. a személyes adatok védelméről szóló érvényes és hatályos törvény szerint.
 5. Az eladó a beleegyezés után beépítheti az ún. "cookies-t" az információs céggel összefüggő szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése érdekében, a 95/46/ES irányelvnek a "cookies" vagy hasonló eszközök céljára vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, valamint annak biztosítása, hogy a felhasználók tisztában legyenek az általuk használt berendezésben tárolt információkkal. A felhasználóknak lehetőségük van megtagadni, hogy a "cookies" vagy hasnonló eszközök tárolásra kreüljenek készülékeiken, pl. az inkognitó mód bekapcsolásával a böngészőben.
 6. A Google Remarketing alkalmazásának felhasználói vagyunk, ennek köszönhetően az eladó információkkal rendelkezik az ügyfél mozgásáról a www.vegaonline.hu weboldalon, ezen információk alapján az alkalmazás segítségével cégünk reklámai jelennek meg. Ez a folyamat nem rögzíti a weboldal látogatóinak személyes adatait, csak a mozgását. Ezeket az információkat ezután a böngészőben tárolják és a Google lekéri ezeket az adatokat, annak érdekében, hogy más weboldalakon reklámot jelenítsen meg. Ezt a viselkedést az ügyfél leállíthatja a Google weboldalán, vagy a Network Advertising Initiative (angolul) utasításainak követésével.

Információk a termékek áráról és elérhetőségéről

 1. A webáruházban lévő termékekkel kapcsolatos információk nyilvánosan elérhető forrásokból és az egyes termékek gyártóinak hivatalos weboldaláról származnak. A termékek illusztrációs képei nem mindig egyeznek meg a valósággal. A termék ára magábafoglalja az adót (ÁFA) és a felesleges anyagok újrafeldolgozásához kapcsolódó díjakat. A fogyasztó tájékoztatva van a termékek aktuális áráról, beleértve a szállítás árát is közvetlenül a kiválasztott termék fő kártyáján, ugyanúgy a bevásárlókosárban is, ahol kiválasztják a termékek szállítási módját.
 2. Az akciós termékeket a készlet erejéig lehet megvásárolni és amíg a termék állapota másként nem változik.
 3. Áru megrendelése
  1. A fogyasztó a www.vegaonline.hu webáruház katalógusaiban felsorolt árukat a "Hogyan rendeljünk árut?" útmutatóban részletezett eljárással rendelheti meg. Ez az útmutató láthatóan el van helyezve a webáruház menüjében. A megrendelés végleges elküldése az áruval együtt az ÜF-el való megismerkedés és beleegyezés megerősítésétől függ. 
  2. A megrendelés elküldése után a fogyasztónak tájékoztató e-mailt küldünk "Megrendelés összefoglalása a www.vegaonline.hu webáruházban" témával, amelyben az eladó megerősíti a megrendelés feldolgozásának megkezdését, amivel még nem köttetik meg a vételi szerződés a fogyasztó és az eladó között. Szükség esetén a megrendeléssel kapcsolatos minden további információt a megadott e-mail címre küldjünk. Kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk esetében, amelyeket az eladó nem tüntet fel kínálatában, ill. a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk esetében a fogyasztónak előleget számlázhatnak ki, ami a megrendelt áruk teljes árának legfeljebb 50%-a lehet. Az eladó tájékoztatja a fogyasztót erről a tényről.
  3. A fogyasztónak joga van lemondani egy ilyen megrendelést az áruk kiszállítása előtt, így ellépve a vételi szerződéstől a végkielégítés kifizetésével a befizetett előleg értékében, míg az eladó jogosult az előleget beszámítani, mint végkielégítést.
  4. A fenti eljárás nem vonatkozik a hagyományos megrendelésre, amely magában foglalja az áru módosítását az ügyfél kezdeményezésére.

Kötelezettség az ajánlattal és a megrendelés lemondása

 1. Az eladót kötelezi az ajánlat, beleértve a termékek árát a megrendelés visszaigazolásának időpontjától kezdve a megrendelés visszaigazolásának tartalmával ellátott elektromos üzenettel a www.vegaonline.hu webáruházban a szállítási határidő lejártáig.
 2. Az eladó fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt törölje a megrendelést, vagy annak egy részét az alábbi esetekben:
  1. az áru elfogyása, vagy elérhetetlensége okából
  2. abból az okból, hogy az árut már nem gyártják, nem árulják, vagy jelentősen megváltozott az értéke
  3. abból az okból, hogy az eladó az üzleti feltételekben meghatározott időtartamon belül nem tudja biztosítani az áruk eljuttatását a fogyasztóhoz
 3. A vevő telefonon vagy e-mailben bizonyíthatóan értesül a megrendelés törléséről. Az áruk, vagy csak egy részük előrefizetése esetén a pénzösszeget 14 naptári napon belül visszautalják a megadott bankszámlára, hacsak a vevő és az eladó másképp nem állapodik meg. Ebben az esetben az adásvételi szerződés nem jön létre. 
 4. A www.vegaonline.hu webáruház által elfogadott összes megrendelés kötelező érvényességű. A megrendelés törölhető a kiszállítás előtt. Abban az esetben, ha a megrendelést a kiszállítás előtt nem törlik az ügyfél kötelezve lehet az áru elküldésével kapcsolatos költségek megtérítésére. A lemondást intézheti e-mailben vagy telefonon. A megrendelés törléséhez meg kell adnia nevét, e-mail címét és a lemondani kívánt megrendelés számát.

Szerződéstől való visszalépés

Visszalépési jog a vevő (fogyasztó) szerződésétől. A fogyasztó visszaküldheti az árut indoklás nélkül 14 napon belül az áru átvételének napjától számítva a § 7  rendelet értelmében a fogyasztó védelméről áru eladásakor vagy szolgáltatás nyújtásakor távúton kötött szerződés alapján vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján, valamint egyes törvények módosításáról szóló törvény szerint (102/2014 sz. törvény). A vevő köteles a szerződéstől való visszalépést írásbeli formában az áruval együtt kézbesíteni az eladónak. Űrlap a visszalépésről és a fogyasztó szerződéstől való visszalépési jogának érvényesítéséhez szükségés utasításokkal együtt ITT található.

 1. A szerződéstől való elálláshoz és az áru visszaküldéséhez szükséges cím:
  1. VeGa solutions s.r.o., Budovateľská 5, 940 02 Nové Zámky, SK
  2. Az árut futárcégen keresztül, vagy személyesen kell eljuttatnia a fenti címre. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit a fogyasztó fizeti. A fogyasztó az árut a szerződéstől való ellépés dátumától számított 14 napon belül, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, ha lehetséges az eredeti csomagolással együtt, olyan állapotban és értékben, amelyben átvette az árut. Abban az esetben, ha a visszaküldött áru hiányos lesz vagy sérült, az eladó követelheti a fogyasztótól az áru értékének csökkenésével keletkezett külömbözet kifizetését (a Fogyasztóvédelmi törvény 10. § (4) bekezdésének megfelelően, ha árukat értékesítenek vagy szolgáltatásokat nyújtanak távúton, vagy az eladó telephelyén kívül és bizonyos törvények módosulásával.)
  3. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha visszalép a szerződéstől, viseli az áru visszaszállításának költségeit az eladónak és ha eláll a távúton kötött szerződéstől, akkor az áru visszaküldésének költségeit is, amelyek természetüknél fogva postán nem küldhetők vissza.
 2. Azokban az esetekben, mikor a szerződéstől való visszalépést bizonyíthatóan és kifejezetten a fogyasztó beleegyezésével hajtják végre, a fogyasztó elveszíti a jogot a szerződéstől való visszalépésre:
  1. Ha a fogyasztót rendesen tájékoztatták arról, hogy igényei alapján megkapta a kívánt szolgáltatást, aminek köszönhetően elveszíti a szerződéstől való visszalépés jogát
  2. Ha a fogyasztó különleges követelményeinek megfelelően legyártott áruk, egyedi vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk értékesítéséről van szó
  3. Ha minőségüket gyorsan elvesztő vagy romlandó áruk értékesítéséről van szó
  4. A fogyasztó tudomásul veszi azt a tényt, hogy ha az áruhoz ajándékokat adnak, ajándékozási szerződés köttetik az eladó és a vevő közt azzal a feltétellel, hogy a szerződéstől való visszalépés esetén az ajándékozási szerződés érvényességét veszti és a vevő köteles visszaküldeni a szerződés tárgyát képező ajándékokat a visszaszolgáltatott áruval együtt. Ha az ajándékokat nem küldik vissza, akkor ez a vevő indokolatlan gazdagodásaként van értelmezve. Abban az esetben, ha csak az ajándékszerződéstől lép vissza a fogyasztó, az adásvételi szerződés nem veszti érvényességét és a szerződéseket ebben az esetben külön kezelik.

Visszalépési jog a vevő (vállalkozó) szerződésétől

Abban az esetben, ha az árut egy személy üzleti tevékenysége kapcsán vásárolja meg (amiről az azonosító szám vásárlási bizonylaton való feltüntetése dönt), akkor az adásvételi szerződéstől való visszalépés joga nem használható fel, mivel a Kereskedelmi Törvénykönyv ezt nem teszi lehetővé. A vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban "megrendelésre" címkével megjelölt áruk megrendelése esetén (a vevő külön megrendelése alapján) nem esik bele a  § 12, bek. 5, sz. 108/2000 törvénykódex törvényben felsorolt áruk közé és nem lehet visszaszolgáltatni az előző pont alapján.

Fizetési feltételek

 1. A Vevő a webáruházon keresztül történő megrendelése esetén az áruk ára a megfelelően kitöltött megrendelés elküldésekor döntő. Ellenkező esetben az webáruházban a megrendelés Eladónak történő kézbesítésekor feltüntetett ár meghatározó. Az termékek végleges ára forintban van megadva 27%-os ÁFÁ-val. Az áruk szállításáért, az egyéb szolgáltatásokért és az ezen általános ÁSZF alapján fizetett díjakat és az egyéb díjakat nem tartalmazzák az áruk árai, és külön számítják fel, és az áruk árával együtt a teljes végleges árat képezik, amely a jelen ÁSZF szerinti vételárat képezi. A vételár nem tartalmazza a banki szolgáltatások árait, amelyeket a Bank a Vevővel fennálló különleges szerződéses kapcsolat alapján számít fel.

  1. A webáruház eladója az alábbi fizetési módokat fogadja el:
   1. előrefizetés banki átutalással
   2. fizetés a bank internetes platformján keresztül (kártyával online), amivel a konkrét bank automatikusan megjegyzi a vevő által megadott kártyát a jövőbeli fizetések esetére (ezt az opciót kikapcsolhatja),
   3. fizetés az áru átvételekor (a pénzösszeget a szállítószolgálat veszi át)

Szállítási feltételek

Általában, hacsak nincs másképp feltüntetve, és az áruk raktáron vannak, a szállítási idő 1-2 munkanap a választott szállítási és fizetési módtól függően, attól az időponttól számítva, amikor a fogyasztó megkapta a megrendelés visszaigazolását. Ha az áru nincs raktáron, a vevőt a termék oldalán, e-mailbe vagy telefonon értesítik az elérhetőség dátumáról. A pontos kiszállítási dátumot és az elérhetőséget ellenőrizheti a telefonszámon, munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között, vagy az info@vegaonline.hu e-mail címen. 

A fogyasztó vállalja, hogy az átvételi dokumentumok aláírása előtt ellenőrzi a futárcég által átvett árut. Sérülések észlelése esetén a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy  haladéktalanul értesíti az eladót a károkról az áru átvételének napjától számítva 24 órán belül. Ha a fogyasztó felületi sérüléseket észlel az áru csomagolásán, rögzítenie kell a futárcég átvételi dokumentumaiban. Az eladó legkésőbb a kiszállítást megelőző napon tájékoztatja a fogyasztót az áru útnak indításáról. A fogyasztó felelős az eladónak megadott elérhetőségi adatok pontosságáért és helyességéért, amelyek alapján elérhető lesz a kiszállítás napján és így biztosítja az áru gördülékeny átadását a futárszolgálat által. Amennyiben a fogyasztó nem tudja teljesíteni ezt a kötelezettségét, kinevez egy helyettes személyt, aki felelni fog az áru átvételéért, vagy megbeszél az eladóval egy másik átvételi dátumot és megállapodnak az áru alternatív átvételéről, ez az eljárás nem alkalmazható a részletfizetéssel fizetett áruk esetében. A vevő az áru átvételét megelőzően érvényes személyazonosító okmánnyal köteles igazolnia kilétét a megrendelésben megadott adatok pontosságának ellenőrzése érdekében. Amennyiben nem tesz így, az eladónak joga van nem átadni az árut.

Szállítási lehetőségek

Az áruk eladó által közvetített szállítási módjai:

Magyarország területén belül

 • futárszolgálattal (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.(DPD)) 
 • Packeta box
 • Packeta Home

Termékgarancia

Az áruk jótállási feltételeit az eladó reklamációs eljárása és a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai szabályozzák. A vásárlási bizonylat (vagy garanciakártya, ha kézbesítésre kerül) szolgál garanciális tanusítványként.

Záró rendelkezések

 • Ezek az általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba és a vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy elolvasta ezeket az általános feltételeket és teljes mértékben egyetért velük. Az eladó fenntartja a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy módosítsa, ha ezt az üzletpolitika vagy az alkalmazandó jogszabályok megváltoztatása előírja. Ezen általános szerződési feltételekben a változás írásbeli bejelentésének kötelezettsége teljesül, ha azt az eladó e-kereskedelmi weboldalára helyezi. Az eladó tulajdonjogának a vevőre történő átruházásáig, aki a termékek és / vagy a szolgáltatások birtokában van, a vevőre a letétkezelő minden kötelezettsége áthárul és köteles a termékeket és szolgáltatásokat saját költségén biztonságosan tárolni és megjelölni úgy, hogy azok minden esetben azonosíthatóak legyenek az eladó termékeként.
 • Az esetleges pereket a VeGa solutions s.r.o. és a vásárlók között bíróságon kívül is meg lehet oldani. Ilyen esetben a vevő - fogyasztó felveheti a kapcsolatot a bírósági peren kívüli vitarendezés tárgyával, amely például a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, vagy megoldhatja a vitát egy erre kijelölt ODR platformon keresztül ezen az oldalon. Az eladó javasolja, hogy a vevő először vegye fel a kapcsolatot a VeGa solutions s.r.o. céggel a probléma megoldására, mielőtt még a vita peren kívüli rendezésére kerülne sor.
 • Ezek az Általános Szerződési Feltételek 2018.11.01-től érvényesek és érvénytelenítik az ÁSZF korábbi verzióit. Az eladó fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.