A reklamáció feltételei

Általános rendelkezések

 1. Ezzel a reklamációs politikával a VeGa solutions s.r.o., mint az eladó kellőképpen tájékoztatja a fogyasztót, mint vevőt a hibákért (reklamációkért) való felelősségből származó jogok gyakorlásának feltételeiről és módjáról, ideértve az információkat arról, hogy hol tudja érvényesíteni a reklamációt és a garanciás javításokról szóló információkat.
 2. Az eladó ezt a reklamációs politikát a 2. sz. 40/1964 Coll. Módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról 372/1990 Coll. törvény a módosított törvényről (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény), 391/2015 Coll. a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes jogszabályok módosításairól, valamint a Szlovák Köztársaság egyéb, általában kötelező erejű jogi szabályozásáról.
 3. Ez a reklamációs politika az eladó weboldalának megfelelő aloldalán található.
 4. A VeGa solutions s.r.o. mindig megpróbálja feldolgozni az összes megrendelést ügyfeleink megelégedésére, ennek ellenére nem biztos, hogy elégedett az árukkal. Amennyiben panaszt szeretne tenni, vagy vissza szeretné küldeni az árut, a következő feltételek szerint kell eljárnia.
 5. Az áru hibáiért az eladó felel. A vevő köteles az eladótól az áru hibáiért (a továbbiakban: panasz) való felelősséget követelni, miután azt az eladó panasztételi eljárásának megfelelően megállapította.
 6. A vevő elállása az adásvételi szerződésből a. törvény 7., 8., 9., 10. §-a alapján sz.102/2014 Coll. az áruk értékesítésekor vagy a szolgáltatások nyújtásakor az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján és egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: a távollevők közötti szerződés alapján áruk értékesítésekor alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény)

7 A fogyasztó az áru kézbesítésétől számított 14 napon belül a szállítási feltételeknek megfelelő módon indoklás nélkül elállhat az adásvételi szerződésről. 7 bek. Törvény 1. cikke 102/2014 Coll. a fogyasztók védelméről az áruk értékesítése vagy a távollevők közötti szerződés keretében nyújtott szolgáltatások tekintetében. A megrendelésnek az eladónak történő elküldésével a vevő megerősíti, hogy az eladó időben és megfelelően teljesítette a 3. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségeit. A fogyasztóvédelmi törvény 3. §-a az áruk távollevők közötti szerződés alapján történő értékesítésekor. A vásárlónak az árukkal és azok hibáival kapcsolatban írásban, e-mailben vagy postai úton kell panaszt tennie az eladó kapcsolattartási oldalán megadott címre. A szerződéstől a vevőnek írásban, e-mailben vagy postai úton kell elállnia.

 1. A vevő tudomásul veszi, hogy az online áruházban „megrendelésre” címkével jelölt áruk (a vevő személyes megrendelésére szállítják), nem tartozik a 12. § bek. 5 bekezdésében felsorolt ​​áruk közé, törvény, 108/2000 Coll. és nem küldhető vissza az előző pont értelmében.
 2. Cím az írásbeli reklamáció (személyes panasz benyújtása) és a reklamált áruk kézbesítésére:
 3. VeGa solutions s.r.o. Dvorská cesta 23, 940 02 Nové Zámky, SK
 4. Telefonszám:
 5. E-mail: info@vegaonline.hu
 6. A panaszok fogadásának ideje: munkanapok hétfőtől péntekig, 09:00 és 17:00 óra között

 

Az eladó felelőssége az áruk hibáiért

 1. Az eladó felelős a hibákért, amelyeket a vevő az átvételnél észlelt, és a hibákért, amelyek az áruk garanciaideje alatt keletkeznek. A jótállási idő 24 hónap.
 2. A hiba miatt alacsonyabb áron eladott termékekre a jótállási idő 24 hónap, de az eladó nem vállal felelősséget a hibáért, ami miatt alacsonyabb árban állapodtak meg.
 3. A használt termékekre (pl. kiállított modellre) a jótállási idő 12 hónap.
 4. Az eladó a vevőnek kiadott garancia-igazolásban vagy a reklámban nyújthat a törvényben előírt garancia kereteit túllépő garanciát, emellett ezen garancia feltételeit és terjedelmét pedig a garancia-igazolásban határozza meg.
 5. A jótállási idő az áru vevő általi átvételekor kezdődik.
 6. A garanciaidőbe nem számítódik bele az az időtartam, amely a hibákért való felelősség gyakorlásától a javítás befejezése utáni átvételi időpontig. Az áruk cseréje esetén a jótállási idő az új áruk kézhezvételétől kezdődik újra.
 7. Azon áruhibákért való felelősség, amelyekre a jótállási idő vonatkozik megszűnik, ha azokat a jótállási időszak alatt nem gyakorolták.
 8. Az eladó nem felelős:
 9. olyan hiányosságokról, amelyekről az eladó a vásárlót értesítette a vételi szerződés megkötésekor, vagy amelyekről - a vételi szerződés megkötésének körülményeire tekintettel - tudnia kellett,
 10. az áru átvételekor nyilvánvaló hibák, amelyeket a vevő a kézhezvételkor nem jelentett be,
 11. az áru vevő által okozott mechanikai sérülése
 12. az áruk olyan körülményekben történő használata által okozott hibák, amelyek nedvességtartalmuk, kémiai vagy mechanikai hatásaik miatt nem felelnek meg a természetes környezetnek,
 13. az áruk szakszerűtlen bánásmód miatt, nem szakszerű kezeléséből vagy felelőtlen karbantartásából származó hibái,
 14. az áruknak a Szlovák Köztársaságban hatályban lévő használati utasításban, műszaki szabványokban vagy biztonsági előírásokban meghatározott feltételek megsértésével történő használat vagy túlterhelés által okozott károk,
 15. elkerülhetetlen vagy előre nem látható események által okozott károk esetén,
 16. szakszerűtlen beavatkozás által okozott hibák, szállítás során bekövetkező károsodások, víz, tűz, statikus / légköri elektromos áram vagy más nagyobb erő okozta károk,
 17. hibák, amelyeket egy illetéktelen személy beavatkozása okozott.
 18. Az áruk nem kielégítő színárnyalata nem minősül hibának, mivel az eladó nem felelős az egyes színárnyalatok megjelenítéséért a vevő kimeneti eszközén (pl. monitor, nyomtató). A panasztételi eljárás ebben a szakaszában az eladó megfelelő módon tájékoztatja a vevőt, hogy a megrendelt áruk megjelenített színárnyalatai eltérhetnek a valóságtól.

 

 

 

A hibákért való felelősségből fakadó jogok gyakorlása (reklamáció)

 1. 1. A vevő panaszt nyújthat be:
 2. írásban az eladó székhelyének címén: VeGa solutions s.r.o. Dvorská cesta 23, 940 02 Nové zámky, SK
 3. e-mailben, az eladó e-mail címére küldve, az eladó weboldalán felsorolt ​​kapcsolattartók szerint, vagy az eladótól kapott üzenetekre válaszul.
 4. az eladó weboldalának megfelelő aloldalán található online rekalmációs űrlapon keresztül, amely automatikusan az eladó e-mail címére van küldve.
 5. Panasz benyújtásakor a vevőnek szükséges:
 6. a lehető legpontosabban leírni az áruk hibáját, és ha lehetséges, dokumentálni fényképpel is, ha a hiba jellege lehetővé teszi ezt,
 7. átadta az eladónak a vásárlást igazoló bizonyítékot, vagy más módon, amely nem vet fel kétségeket bebizonyította, hogy az árut az eladótól vásárolta meg, és tájékoztatta az eladót, hogy milyen jogok merülnek fel az eladó hibákért való felelősségéből a cikk 3. bekezdése szerint.
 8. A vevő az áru hibájának leírását, a vásárlás igazolását és annak bejelentését, hogy mely jogával él, az igényelt áruval együtt átadhatja az eladó felhatalmazott személyének az igényelt áru átvételére az eladó székhelyén. A vevő a hiba leírását és az általa alkalmazott jogra vonatkozó értesítést közvetlenül az eladó weboldalának megfelelő aloldalán található online panasz űrlapon is kitöltheti. Az árut futárszolgálattal is el lehet küldeni az eladó székhelyére. Azt javasoljuk az ügyfeleknek, hogy a csomag elküldése előtt várják meg az eladó kérését, abban az esetben, ha az eladónak lehetősége van a panaszt a csomag cseréjével megoldani, ami megtakarítja a vevő szállítási költségeit.
 9. Ha a vevő panaszt nyújt be, ezzel egyidejűleg el kell döntenie az eladó hibájáért való felelősségéből fakadó jogok közül melyeket érvényesíti, és erről a döntésről értesíti az eladót. Az eladó ezzel tájékoztatja a vevőt a hibákért való felelősségből származó jogairól, amelyeket a vevő igénybe vehet.

 

Amennyiben ez javítható hiba, a vevő igényelheti

 1. kijavításhoz való jog (vagyis a hiba ingyenes, időben történő és megfelelő kijavításához való jog),
 2. termék cseréjének joga (kivéve, ha az eladónak aránytalan költségeket kell viselnie az áruk ára vagy a hiba súlyossága miatt), vagy
 3. az áru egy részének cseréjére való jog, ha a hiba csak a tárgy egy részét érinti (ha az eladónak nem jelent aránytalan költségeket az áruk ára vagy a hiba súlyossága), vagy
 4. egy másik, a törvény által kifejezetten nem szabályozott jog, mint például a cikk árából származó kedvezményhez való jog, ha az eladóval megállapodnak.
 5. helyrehozhatatlan hiba esetén, amely megakadályozza, hogy a tárgy hibásan megfelelő módon felhasználható legyen, a vevő igényelheti:
 6. a dolgok cseréjének jogát vagy
 7. a szerződéstől való elállás jogát (azaz a termék vételárának visszatérítéséhez való jog).
 8. egy másik helyrehozhatatlan hiba (azaz olyan, amely nem akadályozza meg az áru tökéletes felhasználását) a vevő igényelheti:

 a méltányos árengedményhez való jogot a termék árára.

 1. kijavítható hiba esetén, de a vevő a hiba javítás utáni ismétlődése miatt nem tudja megfelelően használni a terméket (azaz ugyanaz a hiba legalább két korábbi javítás után harmadik alkalommal fordul elő), a vevő igényelheti:
 2. a dolgok cseréjének jogát vagy
 3. a szerződéstől való elállási jogot (azaz a termék vételárának visszatérítése).
 4. kijavítható hiba esetén, de a vevő nem tudja rendesen felhasználni a tárgyat több fennálló hiba miatt (azaz legalább három különböző javítható hiba egyidejűleg, amelyek mindegyike megakadályozza a megfelelő felhasználást), a vevő igényelheti:
 5. a dolgok cseréjének jogát, vagy
 6. a szerződéstől való elállási jogot (azaz a termék vételárának visszatérítése).
 7. Ha a vevőnek joga van az árut cserélni, vagy a szerződéstől való elállási jogot felhasználja (a termék vételárának visszatérítése), akkor a vevő választja ki melyik jogot érvényesíti. Amint gyakorolja ezen jogok valamelyikét az eladóval, már nem változtathatja meg ezt a választást egyoldalúan.
 8. Reklamáció benyújtásakor az eladó megerősíti a reklamáció érvényesítését a vevőnek. Ha a panaszt e-mailben vagy online reklamációs űrlapon nyújtják be, az eladó köteles haladéktalanul, másként indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció igazolásával együtt visszaigazolni a reklamáció érvényesítését. A reklamáció megerősítését nem kell átadni, ha a vevőnek lehetősége van a reklamáció érvényességét más módon bizonyítani.

 

A reklamáció rendezési módja

1 A reklamáció rendezése a reklamációs eljárás lezárásával végződik az alábbi módok egyikének segítségével:

 1. a javított termék átadása,
 2. termékcsere,
 3. a termék vételárának visszatérítése,
 4. engedmény kifizetése a termék árából,
 5. írásbeli felhívás a kezelés átvételére vagy
 6. a reklamáció indokolt elutasítása.
 7. A vevő azon döntése alapján, amely az eladó hibájáért való felelősségéből származó jogok közül választott jog érvényesítéséről szól, az eladó meghatározza a panasz kezelésének módját, nevezetesen:
 8. azonnal,
 9. legkésőbb a panasz benyújtásától számított 3 munkanapon belül (összetett esetekben) vagy
 10. legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül (indokolt esetben, különösen, ha a termék állapotának összetett műszaki értékelése szükséges).
 11. A panaszkezelési módszer meghatározása után az eladó haladéktalanul kezeli a panaszt, indokolt esetekben később, azonban a panasz kezelése nem haladhatja meg a panasz dátumától számított 30 napot. A panaszkezelési határidő lejártát követően a vevőnek joga van visszavonni a szerződést, vagy joga van a terméket új termékre cserélni
 12. Az eladó köteles legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli dokumentumot kiállítani a panasz kezeléséről.
 13. A panasz rendezése nem érinti a vevőnek a kár megtérítéséhez való jogát a 3. sz. 294/1999 z. a hibás termék által okozott károkért való felelősségről szóló törvény érvényes módosítása alapján.

Alternatív vitarendezés

1 Ha a vevő-fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó kezeli a panaszt, vagy ha úgy gondolja, hogy az eladó megsértette jogait, akkor joga van az eladóhoz fordulni jogorvoslati kérelemmel.

2 Ha az eladó negatív módon válaszolt a jogorvoslati kérelemre, vagy a feladásától számított 30 napon belül nem válaszolt, a vevőnek jogában áll alternatív vitarendezési kezdeményezést benyújtani az alternatív vitarendezés tárgya alatt. 391/2015 Coll. a fogyasztói viták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján.

3 A megfelelő személy a fogyasztói viták alternatív vitarendezésének kezelésére a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy egy másik felhatalmazott jogi személy, aki a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési tárgyak listáján be van jegyezve. A vevőnek joga van dönteni arról, hogy a felsorolt ​​jogalanyok közül melyik alternatív megoldással oldja meg a fogyasztói vitákat.

 1. A Vevő az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon elérhető online vitarendezési platformot használhatja alternatív vitarendezési javaslat benyújtására.

Záró rendelkezések

Ez a reklamációs politka 2018. november 1-től érvényes és érvényteleníti a korábbi reklamációs politikák érvényességét. Ez a reklamációs politika elérhető az eladó székhelyén és az eladó weboldalán.